O nás

Jsme malé rodinné vinařství…

Postavili jsme sklep

Na konci března 2019 jsme dokončili hlavní část stavby sklepa v Klučově.

Malá vinice

V letošním roce jsme vysadili naši třetí vinici, kterou jsme podle starých katastrálních map nazvali Malá vinice.

Velká vinice

Velkou vinici jsme v roce 2018 vysadili na pozemku, kde podle starých katastrálních map, ale i dalších historických záznamů vinice bývala. Dokládá to i viniční domek, který nedaleko vinice stále […]

Vinice Šutrák

Naši první vinici v Klučově jsme vysadili v roce 2017. Vinice je orientována na jih až jiho-západ a má rozlohu 0,8 ha. Viniční trať Šutrák byla zapsána do seznamu viničních […]

Vinařská obec Klučov

Ve středních Čechách se víno pěstovalo od doby krále Karla IV a ani Klučov nebyl výjimkou. V roce 1677, v době kdy tu byl klučovský zámek, zde byly vysázeny 2 vinice. Velká vinice a Malá vinice. Tyto názvy se v katastrálních mapách zachovaly dodnes. Pod Malou vinicí (pod skálou) se nacházely 2 sklepy vytesané do kamene, dnes již pravděpodobně zasypané. Informace jsou čerpány ze státního okresního archivu v Kolíně a z „Pamětní knihy pro obec Klučov založené v r. 1922“. Z archivních záznamů katastrálního úřadu můžeme révu vinou zaznamenat až do roku 1845. V roce 1890, se na Moravě objevil révokaz a později dorazil i do Čech, který všechny vinice zničil. Navíc podnebí v 19. století bylo chladnější než dnes a vínu se tolik nedařilo. V kombinaci s tím, že začala průmyslová revoluce a lidé odcházeli za prací do továren, kde byla práce přeci jen jednodušší než v zemědělství, došlo k tomu, že v Klučově se už vinice neobnovily a vinařská tradice se vytratila. Tedy až do roku 2017….