Vinice Šutrák

Vinice Šutrák

Naši první vinici v Klučově jsme vysadili v roce 2017. Vinice je orientována na jih až jiho-západ a má rozlohu 0,8 ha. Viniční trať Šutrák byla zapsána do seznamu viničních tratí České Republiky a produkuje tak jakostní vína.  Roste na ní Müller Thurgau, Ruladské modré, Sauvignon a Veltlínské zelené.

V roce 2018 jsme už sklidili první hrozny. Müller Thurgau posloužil na výrobu burčáku, který jsme vypili společně s Klučováky, z ostatních odrůd jsme udělali maličké šarže vín, hlavně proto, aby jsme ochutnali. Všechna se vína se úžasně povedla.

Těšíme se na letošní sklizeň, ta už by mohla být panenská.