Ve středních Čechách se víno pěstovalo od doby krále Karla IV a ani Klučov nebyl výjimkou. Někdy kolem roku 1300 vznikla Malá vinice v sousedství slovanského hradiště a později také Velká vinice na svahu u Poříčan. V roce 1677, v době kdy tu byl klučovský zámek, zde tyto vinice ještě byly. Názvy Velká vinice a Malá vinice se v katastrálních mapách zachovaly dodnes. Pod Malou vinicí (pod skálou) se nacházely 2 sklepy vytesané do kamene, dnes již pravděpodobně zasypané. Informace jsou čerpány ze státního okresního archivu v Kolíně a z „Pamětní knihy pro obec Klučov založené v r. 1922“. Z archivních záznamů katastrálního úřadu můžeme révu vinou zaznamenat až do roku 1845. V roce 1890, se na Moravě objevil révokaz a později dorazil i do Čech, který všechny vinice zničil. Navíc podnebí v 19. století bylo chladnější než dnes a vínu se tolik nedařilo. V kombinaci s tím, že začala průmyslová revoluce a lidé odcházeli za prací do továren, kde byla práce přeci jen jednodušší než v zemědělství, došlo k tomu, že v Klučově se už vinice neobnovily a vinařská tradice se vytratila. Tedy až do roku 2017….

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *