Cesta vína

K vínu, které si u nás společně naléváme do sklenky, vede dlouhá cesta. Od péče o půdu až po lahvování děláme vše tak, abychom souzněli s přírodou, aby naše víno bylo organicky čisté, svěží s plnou chutí a vůní typickou pro každou odrůdu.
S řadou prací nám pomáhají naší přátelé, kterým za to patří velký dík! Víno se s přáteli nejen dobře pije, ale i dobře dělá 😉
Projděte si s námi cestu vína, kde postupně popíšeme, kdy, co, jak a proč děláme:   

Leden - únor

Zimní střih
Na začátku roku je vinice v zimním spánku. V příkmenném pásu je přihrnuta hlínou proti mrazu a listy jsou opadané. Réví, které zůstalo z předchozího roku je třeba odstranit a k tomu se provádí odborný řez. My používáme rýnsko-hesenské vedení na tažně – jeden loňský výhon na horní části kmínku se ponechá, zkrátí na 6-10 oček a ostatní réví se vystříhá. Réva viná je liána, z každého očka pravděpodobně vyroste další výhon, takže všechno kromě hlavního tažně musí pryč. Dbáme také na to, aby na rostlině zůstalo co nejméně dřeva.  

Vyvazování
Hlavní tažeň, který se ponechal při střihu, se ohne okolo tažňového drátu téměř do pravého úhlu a přiváže se k němu. Směr tažně volíme nejlépe z kopce dolů.

Mulčování réví
Réví, které se z vinice odstraní, je potřeba rozdrtit, aby zetlelo. Drcení se provádí pomocí mulčovače. Zmulčované dřevo obohacuje půdu, ale nesmí se do půdy dostat dříve než zetleje. To trvá 1 až 2 roky. Meziřadí ve vinici jsou rozdělena na dvě skupiny – lichá a sudá – přičemž každá z nich se obdělává odlišně. Jedno meziřadí se intenzivně obdělává a v sousedním jsou trvalé byliny. Po 3-4 letech se způsob obdělávání přehodí. Réví se shromažďuje v meziřadí s trvalým porostem, kde zůstává na povrchu.

Březen

Odorání 
U mladé výsadby, kde je nutné pracovat i s kmínkem je nutné nahrnutou hlínu odorat.

Okopávání 
Příkmenný pás vinice musí zůstat bez plevelů. Je to proto, že rostliny spolu bojují prostřednictvím kořenového systému a mohou tak nepříznivě ovlivnit růst vinice. U mladé vinice je třeba vzít motyku do ruky, u starší vinice používáme výkyvnou sekci. 

Duben

Mulčování ozimu v meziřadí
Do půdy je třeba dostat živiny, zejména dusík. Proto do některých meziřadí zaséváme ozimé rostliny např. ječmen, který se před tvorbou klasů zmulčuje. Mladé rostliny se připravují na období dozrávání tím, že pohlcují vzdušný dusík a v kořenovém systému vytvářejí zásoby živin a vody, podporují vznik mikroorganizmů, které přilákají žížaly a hmyz. 

Podmítání meziřadí
U mladých vinic je vhodné, aby i meziřadí zůstalo po celý rok “otevřené” bez rostlin. Proto tato meziřadí podmítáme pomocí disků.

Další okopávání….
“Každý vinař může mít jen tolik vinic, kolik stihne jeho žena okopat” 🙂 Plevele lze samozřejmě ničit i chemicky pomocí herbicidů. My nic takového nepoužíváme. Herbicidovanou vinici poznáte snadno – příkmenný pás je úplně bez zeleného lístečku, najdete tam jen splánené rostliny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *